Đang tải video...
 • Server #1
 • Views: 933,124

  3 tướng quân tam quốc 'Lã Bố, Quan Vũ, Vu Cấm' đi chơi gái tập thể

  Tam Quốc là thời kỳ có rất nhiều hàng tướng, hàng tướng là từ dùng để chỉ tướng lĩnh bị bắt làm tù binh vì thua trận hoặc chủ động đầu quân cho phe khác. Dưới trướng những kiêu hùng như Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo đều có không ít hàng tướng, trong số đó, có không ít người còn trở thành trọng thần trong tay họ. Có thể kể tới danh tướng Cam Ninh dưới trướng Tôn Quyền; Hoàng Trung, Mã Siêu dưới trướng Lưu Bị, Trương Cáp, Trương Liêu dưới trướng Tào Tháo. Những tướng lĩnh vừa được kể tên đều nhận được sự trọng dụng của chúa công mình, thế nhưng có ba danh tướng Tam Quốc 'Lã Bố, Quan Vũ, Vu Cấm' được anh em yêu thích sau khi đầu hàng. Thế nhưng nội dung phim sex trung này xem cho các anh em đồng dâm xem tính anh em của 3 tường lĩnh này. Cùng nhau đi chơi gái sẽ ra sao nha.

  Tham gia nhóm để xem tin mới nhất: Lãnh Địa Đàn Ông

  3 tướng quân tam quốc 'Lã Bố, Quan Vũ, Vu Cấm' đi chơi gái tập thể
  3 tướng quân tam quốc 'Lã Bố, Quan Vũ, Vu Cấm' đi chơi gái tập thể

  Phim Sex Hay